Muzieksensatie.nl

"meer dan woorden kunnen zeggen"

Mensen met een verstandelijke beperking

Door de combinatie van muziek en tastbare materialen worden verschillende zintuigen geprikkeld zoals het horen, voelen en zien. Plezierbeleving staat centraal, want hierdoor stel je je open en kun je ervaringen opdoen. Door het aanbieden van de juiste muziek, kan de cliënt worden gestimuleerd zich te uiten in klank en beweging. Non- verbale communicatie kan zo worden uitgelokt.

Ik maak o.a gebruik van de volgende methodes:


  • BIM methode (zintuigelijke ervaring voor EMB)
  • Van je hoofd tot je voet (activiteiten die in het dagelijks leven voorkomen)


De inzet van instrumenten is gevarieerd; denk hierbij aan trommels, verschillende snaarinstrumenten, Tuba , Kazoo en klein instrumentarium. De instrumenten worden in de nabijheid aangeboden, zodat zoveel mogelijk lichamelijk ervaringen kunnen worden opgedaan.


Kijk op muzieksensaties voor mijn aanbod


Naast instrumenten wordt ook ander materiaal gebruikt om de zintuigen te stimuleren; denk hierbij aan het voelen van de het wind, gebruik van zand en water en zachte materialen zoals een sjaal. De liedjes worden op het lichaam vertaald, denk hierbij aan het meebewegen met de armen, of het tappen van het ritme op de armen of benen.


Ervaar de kracht van muziek!!


Contact